plaats: Amsterdam

naam: Postma
plaats: Leeuwarden

naam: Reidsma
plaats: Leeuwarden

naam: Installaties van 18 woningen
datum: 2014/2015
plaats: Almere Poort

naam: Nieuwbouw zorgboerderij ‘Puccinistate’
datum: 2014
plaats: Wolvega

naam: Nieuwbouw zorgboerderij ‘Jonge Jan’
datum: 2013
plaats: Terschelling

naam: Nieuwbouw zorgboerderij Noorderbreedte State ‘De Parrebeam’
datum: 2013
plaats: Sint Annaparochie

naam: Oude politiekantoor verbouwd tot zorginstelling
datum: 2012
plaats: Stiens

naam: Nieuwbouw woning
datum: 2011
plaats: Wergea

naam: Verbouw tot zorgboerderij Tingastate
datum: 2011
plaats: Sneek

naam: Nieuwbouw zorgboerderij Moai Seldsum
datum: 2014
plaats: Oentsjerk

naam: Nieuwbouw Landhuis
datum: 2010
plaats: Tijnje

naam: Nieuwbouw energieneutrale woning
datum: 2010
plaats: Oudehorne

naam: Uitbreiding OBS de Weide
plaats: Leeuwarden

naam: Zonneboiler Remeha ZentaSOL en WHB Calenta 28 c Familie van DONGELen Goutum
datum: 28-02-2013
plaats: familie van Dongelen te Goutum
omschrijving:
Leveren en plaatsen van een:
– Remeha 28 c Calenta Ketel
– Remeha ZentaSOL zonneboiler

naam: Nieuw Bouw woning in samenwerking met v/d Woude in Enschede
datum: augustus 2012
plaats: Enschede
omschrijving:
Speciaal ontwerp onder architectuur van MA2 architecten te Mantgum

naam: Vitens Spannenburg
datum: 2009
plaats: TJERKGAAST
omschrijving:
Verbouw. Vitens Spannenburg

naam: Woonzorgboerderij Tinga State
datum: 2011
plaats: Sneek
omschrijving:
Sneek, 12 oktober 2011

De historische boerderij aan de Molenkrite 115 in Sneek ondergaat momenteel een ingrijpende transformatie. In slechts 4 maanden tijd wordt de boerderij verbouwd tot een woonzorgboerderij met plaats voor 18 bewoners. Vanaf 1 januari 2012 krijgen mensen met dementie en geheugenproblemen hier 24 uur per dag individuele aandacht, begeleiding en zorg. Aanmelden voor een appartement kan vanaf vandaag.

De compleet verbouwde boerderij is omgebouwd tot 19 appartementen voor ouderen die 24 uur per dag zorg nodig hebben

naam: Vd Hoek en groeneveld

naam: Visser en Wiersma

1.2-Nieuwbouw-Ouderenzorg-De-Parrebeam

naam: Nieuwbouw Parrebeam (Noorderbreedte State)
datum: 2012

naam: Dakrenovatie Pelikaankerk
datum: 2015/2016
plaats: Leeuwarden

naam: Nieuwbouw Havengebouw
datum: 2011
plaats: Aldtsjerk